Haber Detayı
17 Ağustos 2015 - Pazartesi 15:48 Bu haber 3882 kez okundu
 
Avcılık Sezonu Açıldı
TEKNOLOJİ Haberi
Avcılık Sezonu Açıldı

Avcılık Sezonu Açıldı

Adıyaman genelinde bıldırcın ve üveyik, yaban domuzu avıyla başlayacak olan sezonda, av belgesi olmayan ve belirli kriterlere uymadan avlananlara ağır cezaların uygulanacağı bildirildi.

Ülkemizde 18 yaşını doldurmuş silah taşıma ehliyetine sahip av ve yaban hayatı ile ilgili eğitim alarak sınavda başarılı olan avcılar, avcılık belgesi ve avlanma izin kartı alma şartıyla yasal olarak av yapabileceği belirtildi.

Merkez Av Komisyonu (MAK) her yıl av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi için karar alıyor.
26 Mayıs 2015 tarihinde toplanan MAK 2015-2016 Av Döneminde avcılığın düzenlenmesine ilişkin 14 sayılı kararı alındı.

Bu karara göre, 2015-2016 Av döneminde ülke genelinde avlanma 15 Ağustos 2015 tarihinde kuşlardan bıldırcın üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, saksağan avı ve memelilerden yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacağı aktarıldı.
Avlanma süreleri içinde ve avlanma günlerinde çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) avlanmanın serbest olduğu bildirildi.

Ayrıca, yaban domuzu bıldırcın ve üveyik avı bu avlanma günlerine ek olarak salı gününde de yapılabileceği aktarıldı.
Avcı başına bazı av hayvanlarının günlük avlanma limitleri ise şöyle oluştu:

“Bıldırcın 10, üveyik 8, karatavuk-sakarca 3, çulluk-sakarmeke 4 , yabani tavşan 1, kınalı keklik – kum kekliği ve çil kekliği toplamda 2, yeşilbaş-boz ördek- fiyu- çamurcun- macar ördeği-tepeli patka- elmabaş patka ve çıkrıkçın toplamda 6, adatavşanı-kaya sansarı 2, yaban domuzu 2, tilki 2 adet olarak belirlenmiştir. Avlanma örnek ve özel avlaklarda yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, devlet ve genel avlaklarında ise Bakanlıkça avlak bazında belirlenen yıllık avlanma kotalarının kullanımı şeklinde gerçekleştirilecektir. Birbirini izleyen bir günden fazla süren avlanmalarda, avlanan av hayvanlarının avlaklarda ve av dönüşünde nakil vasıtası veya avcıların üzerinde taşınabilecek en fazla miktarı, her bir avcı için yukarıda belirlenen bir günlük avlanma limitlerini aşamazlar. Ancak bulunduğu ilin dışına avlanmaya gidecek avcılar beyanları doğrultusunda, birbirini takip eden ava açık iki gün, av dönüşlerinde bagajlarında avcı başına iki günlük limiti bulundurabilirler”

– AVCILIKTA KULLANILACAK SİLAHLAR

Avcılıkta kullanılacak silahlar ise şöyle açıklandı:

“Namludaki fişek hariç haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış otomatik, yarı otomatik pompalı vb yivsiz av tüfekler ile havalı tüfek ve tabancalar, canlı mühre ve çığırtkanlar, mekanik, elektronik hareket kabiliyetine sahip mühreler ile uçurtma şeklindeki mühreler, elektronik görüntü büyültücü veya görüntü değiştiriciden oluşan gece avı cihazları avlanma araç ve gereci olarak kullanılamaz”

– ZEHİRLİ VEYA UYUŞTURUCU YEMİ KULLANILAMAZ
Zehirli veya uyuşturucu yem, ilaç gibi malzemelerin avlanmada kullanılamayacağının belirtildiği açıklamada, “Bakanlıkça izin verilen geleneksel avcılık hariç, her türlü kapan, olta, ilmek, ağ, ökse, alaca, kafes ve tuzaklar avlanmada kullanılamaz. Kişilerin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak mahiyetteki kullandıkları aydınlatma araçları hariç, ışık yayan araç ve gereçler, şarzlı el projektörleri ve sabit projektörler, aküyle çalışan el projektörleri; petrol türevleriyle çalışan her türlü ışık kaynağı avda kullanılamaz, avlaklarda vasıta içinde bulundurulamaz. Tekne ve benzeri motorsuz araçlar avda kullanılabilir. Ancak bu araçlar, üzerleri kapatılarak güme haline getirilemez” denildi.

– YİVLİ AV TÜFEKLERİ KUŞ AVINDA KULLANILAMAZ
Yivli av tüfeklerinin kuş avında kullanılamayacağının anlatıldığı bildiride, “Sulak sahalarda; saz, kamış, diken, ot, çuval vb. şeylerle yapılmış veya toprakta çukur açılarak hazırlanmış üstü açık gümeler hariç, özel mülkiyetteki araziler de dâhil, her türlü üstü kapalı, korunaklı gümeler yapılamaz veya kurulamaz ve buralarda avlanılamaz. Kara ve hava araçlarıyla hareket halindeyken avlanılamaz. Bu araçlar içerisinde avlaklarda tüfekler kılıfında taşınmak zorundadır. Yaban hayvanlarının yavrularını yakalayarak alıkoymak; boş dahi olsa yaban hayvanlarının yumurtalarını toplamak ve bulundurmak yasaktır.
Av ve yaban hayvanlarını, tuzak, kapan, ilmek gibi araç ve gereçlerle canlı ya da yaralı olarak avlamak yasaktır, herhangi bir şekilde canlı yakalanan av hayvanları öldürülemez, alıkonamaz. İzin almaksızın av ve yaban hayvanlarını beslemek, büyütmek, üretmek ve bulundurmak yasaktır” diye ifade edildi.

– TAZI İLE AVLANMAK YASAKTIR
Tavşan haricinde tazı ile avlanmanın yasak olduğu bildiride, şunları kaydedildi:

“Ürünlerini ve hayvanlarını korumak için tarla, bağ ve bahçelerinde, arı kovanlarının bulunduğu yerde ve ormanda çalıştıkları için çadır ve barınaklarında, kendilerini korumak amacıyla ruhsatlı yivli veya yivsiz tüfekleri bulunduracaklar, şube müdürlüklerinden koruma amaçlı av tüfeği taşıma belgesi almak zorundadırlar. Ancak bu kişiler yanlarında tek kurşun fişek dışındaki diğer fişekleri bulunduramazlar.
Bu kişiler tarla, bağ ve bahçelerine, arılarına, kendilerine zarar veren yaban domuzu veya diğer av ve yaban hayvanlarını ürkütmek ve uzak tutmak istemelerine rağmen öldürmek mecburiyetinde kalmaları halinde, derhal şube müdürlüğü veya orman işletme müdürlüklerine veya güvenlik güçlerine haber vermek ve olay tespit tutanağı tutturmak zorundadırlar”

– AVLAKLARDA KEDİ VE KÖPEKLER BAŞIBOŞ BIRAKILAMAZ
Avlaklara kedi ve köpeklerin başıboş bırakılamayacağının ifade edildiği açıklamada, şu maddeler bulunuyor:

“Mülki amirler, köy muhtarları, köy ihtiyar heyetleri, yerel avcılık kuruluşları ve diğer kuruluşlar kendi bölgelerindeki avlakları, avcılara yasaklayamazlar, avlanmanın yasaklandığı sahalarda avlanmaya izin veremezler. Bu karardaki yasaklara, kısıtlamalara ve düzenlemelere aykırı hareket edenler hakkında, Kanun, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve diğer mevzuata göre yasal işlem yapılır. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununda men edilen fiilleri işleyenler ile Merkez Av Komisyonunca belirlenen avlanma esas ve usullerine uymayanlar hakkında her bir aykırılık için 29 bin Türk Lirası ile 16 bin 765 Türk Lirası arasında idari para cezası verilecek, ayrıca av hayvanı türüne göre 50 Türk Lirası ile 60 bin Türk Lirası arasında değişen tazminat bedelleri talep edilecektir. Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için Avcılık Belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini il şube müdürlüğü döner sermaye hesaplarına yatırmaları,
Merkez Av Komisyonun 05 Haziran 2015 tarihli ve 29377 sayılı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan 14 sayılı Kararındaki diğer avlanma esas ve usullerine uymaları zorunludur. İlgililere ve avcılara duyurulur”

PHA

Kaynak: Editör:
Etiketler: arsiv
Yorumlar
Haber Yazılımı